Årsmöte 2014

 

 

Aktuellt

Om byalaget

Tidigare aktiviteter

Krogen

Vem gör vad i byn?

Årsmötet hölls lördagen den 2 augusti 14.00 i Krogen.

I stora drag innebar mötet att medlemsavgiften höjs till 100 kr, att fastighetsgruppen får en nystart samt att den inkomna motionen om ny lokal som också kan användas vintertid utreds av en projektgrupp.

Under årsmötet diskuterades också engagemanget för byalaget att diskuteras utifrån den enkät som skickats ut. En sammanställning av enkäten kommer att skickas ut till medlemmarna.

Årsmötesprotokollet

Verksamhetsberättelsen för 2013/14

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlebyalag@gmail.com