Vem gör vad i byn

 

 

Aktuellt

Om byalaget

Tidigare aktiviteter

Krogen

Vem gör vad i byn?

Röttle innehåller många intressanta aspekter och det finns därför också många andra än Byalaget som har olika former av aktiviteter i byn eller ansvarar för skötseln av vissa områden.

 

 
Vem? Ansvarar för
Länsstyrelsen Skötseln av naturreservatet som sträcker sig från Röttleån och bort över Rasterna. Vandringslederna.
Skötsel av kulturspåren i byn.
Jönköpings kommun Soptömning i hamnen och på parkeringen ovanför hamnen. Vatten och avlopp. Ansvarar för toaletterna på parkeringen och områdesskyddet som finns i byn.
Gränna museum Rasmus kvarn och Jerusalems kvarn, ladugården Rasten.
Visning av kvarnarna, inklusive malning
guidningar i Röttle mm
Jönköpings energi Regleringen av vattnet i ån och kraftstationen i Gränna.
Länsmuseet Byggnadsvård i byn
Vägsamfälligheten
0390-103 93
Skötsel av vägkanter, snöröjning mm
Röttle båtklubb
 
Skötsel av hamnen, uthyrning av båtplatser
Andra länkar Aktivitet
Gränna hembygdsförening Värnar och vårdar Grännabygdens miljö och dess kulturarv.
Gränna skogsgrupp Värnar och vårdar naturen i Östra Vätterbranterna
Gyllene Uttern Konferens, hotell, restaurang
Västanå slott Konferens, hotell, restaurang
Gränna golfklubb Golfbana och restaurang
Gränna turistbyrå Turistinformation
Röttle natur och kultur Har kaféverksamhet på beställning, sköter toaletterna, guidar mm
Röttle småbruk
0390-122 69
Sköter kulturspåren och gångstigarna på länsstyrelsens uppdrag. Ansvarar för betesdjuren.
Röttle bryggaresällskap
 
Humleodling i Röttle

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlebyalag@gmail.com