Om byalaget

 

 

Aktuellt

Om byalaget

Tidigare aktiviteter

Krogen

Vem gör vad i byn?

Reparationsarbete pågår. Foto: Klemens KarlssonRöttle byalag är en förening som är öppen för alla som är boende och verksamma i Röttle eller har andra anknytningar till byn. Föreningen vårdar byns traditioner, natur och kulturmiljöer och stärker gemenskapen i byn.

Vill du gå med i Röttle byalag så sätt in 100 kr på bankgiro 297-5597 och skriv att det avser ny medlem. Verksamhetsåret löper från den 1 juli till den 30 juni. Gällande byordning (stadgar) antogs 2012.

Byalaget har idag ca 80 medlemmar. Byrådet (styrelsen) består av en ålderman, vald på ett år, samt minst fyra bisittare (ledamöter), valda på två år. Årsmöte hålls traditionsenligt första lördagen i augusti. Vård av Krogen, som är byns gemensamhetslokal, midsommarfirande, gemensamma fester och andra träffar är exempel på aktiviteter. Ofta sker dessa i eller i anknytning till Krogen. Krogen kan även hyras.

Byråd 2018/19
Klemens Karlsson, ålderman
Bertil Badman, byskattmästare
Håkan Norén, bisittare
Hans Granbom, bisittare
Marie Ulming-Kuutti, bisittare

Byrådet kontaktas via nedanstående e-postadress.

Kaffeservering på midsommar. Foto:Lennart UlmingEn viktig funktion i Byalaget har festkommittén som står för organiserandet av de större gemensamma aktiviteterna. Kontakta Agneta Börjeson 070-572 66 77 om du vill hjälpa till.

Byalaget bildades 1962 på initiativ av Signe Johansson och Margit Norell. Första ålderman var Elof Johansson. Signe Johansson är också författare till en skrift om Röttle som samtidigt är en berättelse av hur det var i Röttle på tidigt 1900-tal.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlebyalag@gmail.com