Blåmes och entita. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson

Snö. Foto: Agneta Börjeson